»English   »Mapa serwisu   »Kontakt
organy.art.pl » Instrumenty » Lubelskie » Lublin »

Lublin

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. K. Lipińskiego

Głosy Klawiatury Traktura gry Traktura rejestrów
13 2+P pneumatyczna pneumatyczna
Ogólny widok instrumentu

Organy początkowo zainstalowane były w jednej z sal Filharmonii Lubelskiej, gdzie odbywały się lekcje organów. Instrument posiadał wówczas inną dyspozycję:

Pedał:

1. Wiolon 16’
2. Subbas 16’
3. Cello 8’

I manuał:

1. Pryncypał 8’
2. Salicjonał 8’
3. Flet 8’
4. Oktawa 4’
5. Kornet 2-3x

II manuał:

1. Kwinta 1 ⅓'
2. Portunal 8’
3. Gamba 8’
4. Flet 4’
5. Obój 8’

Połączenia: II-I, I-P, Super II-I, Sub II-I. Skala manuałów: C-f3, skala pedału: C-f1, klawiatura pedałowa prosta.

W 1973 r., kilka lat po wybudowaniu nowego budynku szkoły przy ul. Plażowej (obecnie ul. Muzyczna), organy zostały przeniesione do znajdującej się w nim sali organowej, gdzie stoją do dzisiaj. Pierwotnie planowano usunięcie części piszczałek Pryncypału 8’ z I manuału, wymianę Wiolonu 16’ w pedale na Pryncypał 8’ (wykorzystując pozostałe piszczałki z manuału), wymianę Cello 8’ w pedale na Chorał 4’ oraz wymianę Gamby 8’ w drugim manuale na Pryncypał 2’. Dyspozycja instrumentu miała więc wyglądać następująco:

Pedał:

1. Subbas 16’
2. Pryncypał 8’
3. Chorał 4’

I manuał:

1. Flet 8’
2. Salicjonał 8’
3. Oktawa 4’
4. Kornet 2-3x

II manuał:

1. Portunal 8’
2. Flet 4’
3. Pryncypał 2’
4. Kwinta 1 ⅓'
5. Obój 8’


Połączenia: II-I, I-P, Super II-I, Sub II-I

Ostatecznie zdecydowano się na dyspozycję różniącą się od obecnej jedynie obecnością Oboju 8’ w miejscu Rogu krzywego 8’. Oprócz zmiany dyspozycji dokonano m.in. modyfikacji obudowy organów, poszerzono obydwa manuały do a3 (po 4 klawisze), wykonano nową, promienisto-wklęsłą klawiaturę pedałową oraz regulowaną ławkę, dodano dwa rzędy wolnych kombinacji, zmieniono wałek crescendo na pedał, naprawiono stary miech i wykonano nowy dla II manuału, dobudowano tremolo typu upustowego oraz naprawiono część zniszczonych piszczałek. Równocześnie planowano budowę nowych, 32-głosowych organów o trzech manuałach na sali koncertowej, plany te nie zostały jednak zrealizowane.

W 1982 r. miał miejsce generalny remont instrumentu, obejmujący m.in. wymianę Oboju 8’ na Róg krzywy 8’, a także oczyszczenie całych organów, wymianę zużytych mieszków, uszkodzonych rurek, sprężyn w rejestrach, naprawę rejestrów zbiorowych, poprawki w intonacji oraz strojenie.

Ok. 2000 r. firma Andrzeja Madeja z Lublina dokonała wymiany mieszków na nowe firmy Laukhuff, została również zakupiona nowa, promienista klawiatura pedałowa. W późniejszych latach planowano wymianę Pryncypału 8’ w pedale na Fletbas 8’, do czego ostatecznie nie doszło.

Prospekt instrumentu jest niearchitektoniczny, widoczny jest podział na dwie sekcje – po prawej stronie znajduje się sekcja pierwszego manuału i pedału (na pierwszym planie Pryncypał 8’), po lewej stronie sekcja drugiego manuału, zamknięta w szafie ekspresyjnej obsługiwanej mechanicznie. Każda z sekcji posiada oddzielny miech pływakowy. Stół gry jest wbudowany w obudowę organów. W organach zastosowano wiatrownice podłużne stożkowe.

Stół gry
DYSPOZYCJA ORGANÓW
Manuał I
1. II-I
2. Flet kryty 8'
3. Pryncypał 4'
4. Flet leśny 2'
5. Mixtura 4x (1 1/3')
Manuał II
1. Flet rurkowy 8'
2. Flet 4'
3. Pryncypał 2'
4. Kwinta 1 1/3'
5. Szarf 4x (1')
6. Róg krzywy 8'
7. Tremolo M II
Pedał
1. I-Ped.
2. II-Ped.
3. Subbas 16'
4. Pryncypał 8'
5. Chorał 4'
Dwie wolne kombinacje Crescendo Tutti Wyłącznik Rogu krzywego 8' Możliwość dołączenia głosów z głównej kombinacji podczas gry na wolnej kombinacji (włącznik oznaczony literą R) Możliwość automatycznego wyciszenia pedału podczas gry na drugim manuale (wyłączone zostają połączenie I-Ped., Pryncypał 8’ i Chorał 4’ – włącznik oznaczony literą A)
Dmuchawa i miech sekcji II manuału
Piszczałki II manuału
Dokumenty budowniczego, rozmowa z nauczycielem
05.02.2018
Piotr Kramarczyk