»English   »Mapa serwisu   »Kontakt
organy.art.pl » Instrumenty » Wielkopolskie » Poznań »

Poznań

Kościół Imienia Maryi (Smochowice)

Głosy Klawiatury Traktura gry Traktura rejestrów
51 4+P elektryczna elektryczna
Prospekt - chór muzyczny

Instrument został zbudowany przez firmę Bronisława Cepki z Popowa k. Wronek w latach 1976-1986. Prace były prowadzone w dwóch etapach; pierwszy, zakończony w roku 1981, pozwolił na użytkowanie części organów umieszczonych nad ołtarzem.

We wnętrzu kościoła piszczałki zostały rozmieszczone w czterech miejscach: dwie szafy organowe znajdują się na balkonie muzycznym i mieszczą wiatrownice manuału II (lewa strona) i manuału III (prawa strona) oraz pedału (sekcja 1). Nad ołtarzem prospekt z lewej strony kryje wiatrownicę manuału IV, zaś po prawej stronie znajdują się wiatrownice manuału I oraz pedału (sekcja 2). Kontuar może być przesuwany w obrębie połowy powierzchni balkonu.

W instrumencie zastosowano wiatrownice zasuwowo-klapowe w manuałach, natomiast pedał jest zbudowany na wiatrownicach stożkowych. Traktura gry i rejestrów jest elektryczna.

Skala manuałów: C-c4. Skala pedału: C-g1.

Kontuar
DYSPOZYCJA ORGANÓW
Manuał I
1. Pryncypał 8'
2. Burdon 8'
3. Kwintaton 8'
4. Prestant 4'
5. Pryncypał 2'
6. Kwinta 1 1/3'
7. Szarf 4-ch.
8. Krzywy róg 8'

9. Tremolo

Manuał II (Główny)
1. Pryncypał 16'
2. Pryncypał 8'
3. Flet pomorski 8'
4. Oktawa 4'
5. Flet kryty 4'
6. Oktawa 2'
7. Cornet 3-5 ch.
8. Mixtura 6ch.
9. Trąbka 8'
Manuał III
1. Pryncypał rogowy 8'
2. Flet rurkowy 8'
3. Aeolina 8'
4. Róg nocny 4'
5. Piccolo 2'
6. Sesquialtera 2 2/3 + 1 1/3'
7. Pryncypał 1'
8. Cymbel 3-ch.
9. Dulcjan 16'
10. Szalmey 8'

11. Tremolo

Manuał IV
1. Flet pomorski 16'
2. Pryncypał skrzypcowy 8'
3. Flet koniczny 8
4. Pryncypał 4'
5. Gemshorn 4'
6. Nassat 2 2/3'
7. Flet włoski 2'
8. Dzwonek 1 + 1/2'
9. Septtercjan 1 1/5 + 1 1/3 +1 1/7'
10. Mixtura 6-ch.
11. Rożek angielski 8'
Pedał (sekcja 1)
1. Contrabas 16'
2. Subbas 16'
3. Kwintbas 10 2/3'
4. Oktawbas 8'
5. Flet pomorski 8'
6. Chorałbas 4'
7. Okaryna 2'
8. Mixtura 5-ch.
9. Puzon 16'
10. Basson 8'
Pedał (sekcja 2)
1. Subbas 16'
2. Pryncypałbas 16'
3. Fletbas 8'
4. Piffaro 4+2'
Łączniki: I-II, III-II, IV-II, IV-III, IV-I, I-Ped, II-Ped, III-Ped, IV-Ped, Ped1-Ped2.
Inne przyrządy: cztery wolne kombinacje, wł. języków, aparat piano-pedał, Tutti, Pleno, Crescendo, indywidualne wyłączniki głosów językowych, automatyczny wyłącznik połączenia P1-P2, potencjometry regulacji tempa tremolo manuału III i IV.
Żaluzje: Manuał III, Manuał IV.
Prospekt - ołtarz
Zdjęcia i opis instrumentu: dr inż. Bogdan Polacki
16.02.2004
Karolina Kwaśnik