»English   »Mapa serwisu   »Kontakt
organy.art.pl » Instrumenty » Zachodniopomorskie » Koszalin »

Koszalin

Katedra NMP

Głosy Klawiatury Traktura gry Traktura rejestrów
50 3+P elektro-pneumatyczna elektro-pneumatyczna
Prospekt

Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP w Koszalinie został zbudowany w latach 1300-1333. Przetrwał wszystkie kataklizmy dziejowe i liczne pożary miasta. Świątynia była kilkakrotnie restaurowana: w 1585, 1591, 1635 i 1751 roku.

Pierwsza informacja na temat organów koszalińskich pochodzi z 1519 roku. Wzmianka z 1714 roku mówi, że organy te zostały w całości przebudowane. Kolejną gruntowną restaurację kościoła przeprowadzono w latach 1842-1845. Zbudowano wówczas empory boczne oraz emporę organową, na której w 1842 roku firma Kaltschmita ze Szczecina złożyła instrument piszczałkowy. Niestety, był on wybitnie nieudany - często się psuł i wymagał ciągłych napraw.

Nowe organy, które przetrwały do dziś, zbudowała w 1899 roku firma "Schlag und Söhne" ze Świdnicy. Wykorzystano wówczas neogotycki prospekt z poprzedniego instrumentu. Organy wyposażono w 3 manuały i pedał, trakturę pneumatyczną oraz 50 głosów, które składały się na dyspozycję typową dla ówczesnych ideałów budownictwa organowego (naśladownictwo brzmienia orkiestrowego).

W 1914 roku w organach kościoła mariackiego zainstalowano elektryczny wentylator. Do tego czasu, powietrze do miechów pompowali kalikanci (żeby organista mógł zagrać 'tutti', potrzeba było 3 kalikantów). W 1917 roku, w ramach zarządzenia o rekwirowaniu różnych przedmiotów metalowych na cele wojenne, instrument pozbawiono piszczałek. Po zakończeniu I wojny światowej organy zostały odbudowane. Uwzględniono wówczas postulaty ruchu na rzecz restauracji dawnych organów, tzw. "Orgelbewegung". Koncepcja nowej dyspozycji została wzbogacona o mikstury, alikwoty i głosy językowe, zgodnie z barokowym ideałem budownictwa organowego. Wymieniono ponad połowę głosów z całego pierwotnego zespołu brzmieniowego. Niestety, piszczałki wykonano z kiepskiej jakości blachy. Mankament ten zniwelował odpowiedni dobór menzur oraz dokładna intonacja i wykorzystanie akustycznych walorów świątyni.

Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP przetrwał czas zniszczenia, kiedy przez Koszalin w 1945 roku przetoczyły się wojska radzieckie, które spaliły i spustoszyły miasto. 28 czerwca 1972 roku powstała diecezja koszalińsko-kołobrzeska, której katedrą stała się właśnie ta świątynia.

W tym czasie rozpoczął się także remont kościoła, który objął swoim zasięgiem również zabytkowy instrument. Wymontowano wówczas piszczałki i rozebrano cały system zaworowy. Wszystkie elementy zostały odczyszczone, a części drewniane zaimpregnowano. Naprawiono uszkodzone piszczałki, wiatrownice oraz inne elementy traktury. Prace przeprowadził zakład organmistrzowski Zygmunta Kamińskiego z Warszawy.

Podczas tej restauracji miały miejsce trzy wydarzenia, które wpłynęły na obniżenie walorów brzmieniowych kościoła oraz historycznego charakteru organów. Usunięto empory boczne, przez co gwałtownie obniżyła się akustyka w świątyni. Odłączono zabytkowy kontuar, którego już nie podłączono (!), ale wykonano nowy stół gry i zmieniono trakturę na elektropneumatyczną (stary kontuar zachował się do dziś). Nowy kontuar posiada pełny, 5-oktawowy zakres manuałów, ale zakres piszczałek w manuałach wynosi 'C-g3'. Wreszcie, podczas remontu nie przestrzegano przepisów konserwatorskich, w wyniku czego w instrumencie zalągł się kołatek.

W latach 90-tych organy stały w obliczu poważnego zagrożenia ze strony drewnożernego owada. Powstało Towarzystwo Pomocy Organom Katedry NMP w Koszalinie, dzięki staraniom którego udało się uratować instrument od zagłady i przywrócić jego techniczną sprawność. Przeprowadzono dezynsekcję i impregnację części drewnianych, odrestaurowano zabytkowy prospekt i chór, wymieniono wentylator oraz elementy traktury: prostownik, elektromagnesy, styki klawiszowe, etc., a także wyremontowano klawiatury.

Ciekawe brzmienie oraz koncertowe walory organów zadecydowały o zainaugurowaniu w 1966 roku "Koszalińskich Koncertów Organowych". W 1972 roku spotkania z muzyką organową podniesiono do rangi "Festiwalu Organowego", który w sezonie letnim nieprzerwanie trwa do dzisiaj.

DYSPOZYCJA ORGANÓW
Manuał I
18.Pryncypał 16'
19.Kwintaton 16'
20.Pryncypał 8'
21.Flet podwójny 8'
22.Róg kozi 8'
23.Oktawa 4'
24.Flet kryty 4'
25.Kwinta 2 2/3'
26.Oktawa 2'
27.Flet rurkowy 2'
28.Kwinta 1 1/3'
29.Nona 8/9'
30.Mixtura 5-7x
31.Cymbałki 3x
32.Trąbka 16'
33.Trąbka 8'

16. II-I
17. III-I

Manuał II
35.Pryncypał 8'
36.Flet rurkowy 8'
37.Oktawa 4'
38.Róg kozi 4'
39.Kwinta 2 2/3'
40.Oktawa 2'
41.Tercja 1 3/5'
42.Kwinta 1 1/5'
43.Mixtura 5-6x
44.Róg krzywy 16'
45.Regał 4'

34. III-II

Manuał III
46.Flet kryty 8'
47.Kwintaton 8'
48.Aeolina 8'
49.Oktawa 4'
50.Flet rurkowy 4'
51.Róg nocny 2'
52.Sifflet 1 1/3'
53.Flet leśny 1'
54.Sesquialt. 2-3x
55.Mixtura 4-5x
56.Obój 8'

57.Tremolo

Pedał
4.Pryncypał 16'
5.Subbas 16'
6.Oktawa 8'
7.Flet kryty 8'
8.Oktawa 4'
9.Flet rurkowy 2'
10.Flet 1'
11.Mixtura 6x
12.Puzon 32'
13.Puzon 16'
14.Trąbka 8'
15.Kornet 2'

1. I-Ped
2. II-Ped
3. III-Ped

4 wolne kombinacje; wałek crescendo; żaluzja
Stary kontuar
Zdjęcia: Michał Markuszewski.
05.05.2003
Robert Dziemba