»English   »Mapa serwisu   »Kontakt
organy.art.pl » Instrumenty » Wielkopolskie » Wiry »

Wiry

Kościół Św. Floriana

Głosy Klawiatury Traktura gry Traktura rejestrów
17 2+P elektro-pneumatyczna elektro-pneumatyczna
prospekt

Pierwsze organy w neoromańskim kościele w Wirach (koło Poznania) zbudowała na początku XX wieku firma Knauff i Syn z Bleicherode, w neoromańskim prospekcie (płaski, ośmioczłonowy, złożony z dwu bliźniaczych szaf, zdublowanych względem centralnego tryforium na osi kościoła, połączonych trójkątną attyką; w każdej z szaf dwie smukłe wieże rozczłonkowane niższymi polami; układ piszczałek frontowych: w wyższych segmentach – w kształcie litery V; w niższych polach – horyzontalny; dekoracja snycerska (częściowo pozłocona): sterczyny oraz maswerkowe kotarki; (chór muzyczny utrzymany w stylistyce świątyni; murowany, płaski, przyległy do tylnej, zachodniej ściany kościoła, wsparty na czterech arkadowych filarach; balustrada pełna; parapet zwieńczony gzymsem). Był to szesnastogłosowy instrument z trakturą pneumatyczną. Pod względem brzmienia – z ramienia Kurii Metropolitalnej – jego dyspozycję zatwierdził ks. profesor Józef Surzyński, natomiast pod kątem artystycznym (architektonicznym) – projektant świątyni, radca Łukomski z Frankfurtu nad Odrą. W latach 80. XX w. organy były remontowane przez firmę Jarosława Kałużyńskiego z Wronek; mimo przeprowadzonej konserwacji większość drewnianych elementów konstrukcyjnych została poważnie zaatakowana przez niebezpieczną odmianę drewnojadów – kołatki. Doraźne naprawy nie były w stanie zapobiec zniszczeniu instrumentu.
Po rozmowach z Radą Parafialną, ośrodek duszpasterski podjął się więc zakrojonego na szeroką skalę przedsięwzięcia – już nie tyle remontu, co raczej przebudowy istniejących organów. Zleconych prac podjął się zakład Jana Drozdowicza z Poznania. Demontażu organów w kościele św. Floriana rozpoczęto w roku 2002. Z uwagi na możliwości finansowe parafii, prace organmistrzowskie trwały stosunkowo długo (dwa lata). W ramach renowacji położono nową podłogę na chórze muzycznym, zamontowano nową, metalową konstrukcję wewnętrzną instrumentu, odnowiono prospekt oraz uzupełniono jego brakujące elementy. Piszczałki ustawiono na nowych wiatrownicach typu stożkowego, wykonanych z drewna sosnowego i mahoniowego. Wewnątrz organów zainstalowano cichobieżną turbinę powietrzną firmy Laukhuff. Firma Jana Drozdowicza zbudowała ponadto nowy elektryczny kontuar, przy równoczesnej zmianie traktury z pneumatycznej na elektro-pneumatyczną. Wstawiono dwa głosy językowe. Warto nadmienić, że 1/4 spośród 1004 piszczałek wykonana została na nowo, częściowo jako rekonstrukcje zachowanych egzemplarzy. Wszystkie elementy drewniane – łącznie z piszczałkami sekcji pedału – zostały utwardzone i zakonserwowane polimetakrylanem. Przed fasadą prospektu usytuowano dwa nowe podesty dla chóru.
W dniu 8 listopada 2004 roku Komisja rzeczoznawców Kurii Metropolitalnej dokonała odbioru technicznego organów. Poświęcenia organów dokonał 21 listopada 2004 roku ks. biskup Grzegorz Balcerek – sufragan archidiecezji poznańskiej.
W organach znajduje się 17 głosów złożonych z 1004 piszczałek; w stole gry 2 manuały i pedał; traktura gry i rejestrów: elektro-pneumatyczna; wiatrownice: stożkowe; dmuchawa elektryczna; kontuar wolnostojący. Skala manuałów: C-g3; skala pedału: C-g1; stan techniczny bardzo dobry; kolejność głosów w dyspozycji oryginalna; pisownia według napisów na manubriach.

DYSPOZYCJA ORGANÓW
Manuał I
1. Prinzipal 8'
2. Gambe 8'
3. Flote 8'
4. Oktave 4'
5. Fugara 4'
6. Quinte 2 2/3'
7. Flote 2'
8. Mixtur 4 fach
Manuał II
1. Gedackt 8'
2. Salicional 8'
3. Flote 4'
4. Oktave 2'
5. Krummhorn 8'
Pedał
1. Subbas 16'
2. Oktavbass 8'
3. Choralbass 4'
4. Fagott 16'
Połączenia: I-ped., II-ped., II-I, Super I
Kościół św. Floriana w Wirach (folder wydany z okazji prezentacji przebudowanych organów)

zdjęcie: Krzysztof Bartkowiak
24.09.2005
Piotr Matoga